Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 4219 Evje og Hornnes

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 4219 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4219_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
4219 Evje og Hornnese7158d40-28a3-4895-8ede-c1e6724ed643traktorvegN: 6498331.62, Ø: 419735.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes5dcd20fd-f045-4ffc-9d0f-04b7030c2421traktorvegN: 6493668.21, Ø: 432731.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes76f66e81-c21d-4b3b-a17e-743fa8131407traktorvegN: 6493623.16, Ø: 432674.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes99ed7940-6418-49f1-b6d2-fa5a2fd9f0e2traktorvegN: 6498287.85, Ø: 420013.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes19e5d05f-9337-41c5-97eb-6c399b243e04traktorvegN: 6498682.10, Ø: 419933.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes5f979a16-1e78-42ab-8fe6-21e20fe81d8dtraktorvegN: 6498381.82, Ø: 419993.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes3996d9b9-4e01-4a9f-8895-7d2b84e9ba67traktorvegN: 6498845.16, Ø: 419981.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes05f56f85-3dfe-4c00-8e13-637ee6351d42traktorvegN: 6483456.69, Ø: 428842.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesa81976ef-94fe-447c-8c56-292d13d0f7f8traktorvegN: 6495996.76, Ø: 434355.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes8a329790-d20d-4bb5-ba9d-20d35d9b30eftraktorvegN: 6496043.86, Ø: 434404.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesa992bb6d-8cec-4400-bf23-dc473c5547bctraktorvegN: 6495939.45, Ø: 434325.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesf869f3ca-f5d7-40a4-b51d-37f549f2db22traktorvegN: 6487091.46, Ø: 433336.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesd4878d88-1d57-41a5-96eb-894729557ba9traktorvegN: 6497452.19, Ø: 447631.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesed8456b2-e56b-4fd8-aa03-6f2062ea4843traktorvegN: 6497292.91, Ø: 448063.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket