Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 4219 Evje og Hornnes

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 4219 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4219_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
4219 Evje og Hornnes9ecb59d4-de5b-4147-a898-bea4ca0d31efVegdekkekantN: 6505624.85, Ø: 416856.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket