Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 4219 Evje og Hornnes

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 4219 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4219_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
4219 Evje og Hornnes08e0b5b3-68f4-4dda-a35d-cfa0d17f034fF3786None98426PT11.47N: 6493361.41, Ø: 429385.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesd4c42f45-1dfa-484d-959e-4f388355a3e4F3782None9RT15.09N: 6496097.52, Ø: 431935.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesaeb24502-31ea-408a-8a9c-bd7a6999d456R9None3794FT16.56N: 6491811.22, Ø: 428560.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes8b5d462d-9766-4d9d-9917-222043a16268R9None3788FT13.79N: 6491954.45, Ø: 428559.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes924fad60-1306-4bb6-b655-48337afd6d73F3776None9RT14.00N: 6493365.53, Ø: 428859.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes1f9b1f5e-fe20-4e6b-8813-4ea60d0dce56F42None9RT12.76N: 6490925.91, Ø: 428519.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes1f9b1f5e-fe20-4e6b-8813-4ea60d0dce56F3794None9RT12.64N: 6491845.24, Ø: 428512.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesfa7ee7b2-7ec5-4c8a-957b-eed540b5dbf3R9None3776FT22.43N: 6493370.89, Ø: 428847.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesec72fff8-838f-4a07-8c89-fc78ae48b506F403None9RT14.61N: 6481383.20, Ø: 429535.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnesd8892200-f551-42f5-87b3-793096a952e0F3786None99031PT11.74N: 6492024.76, Ø: 429292.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes84bfb4fd-73d0-4969-a6a3-c4bb361bf043F42None9RT10.52N: 6494951.33, Ø: 430961.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes84bfb4fd-73d0-4969-a6a3-c4bb361bf043F3776None9RT11.93N: 6494639.88, Ø: 430504.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4219 Evje og Hornnes84bfb4fd-73d0-4969-a6a3-c4bb361bf043F3798None9RT21.98N: 6494546.63, Ø: 430452.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket