Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4220 Bygland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4220 ByglandbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
4220 ByglandbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4220 ByglandbygningVeg0 HTML-Rapport
4220 ByglandbygningVann0 HTML-Rapport
4220 ByglandbygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4220 ByglandannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4220 ByglandbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4220 ByglandbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4220 ByglandbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil