Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4221 Valle

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4221 VallebygningDyrkamark47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4221 VallebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4221 VallebygningVeg0 HTML-Rapport
4221 VallebygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4221 VallebygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4221 ValleannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4221 VallebygningTiltak0 HTML-Rapport
4221 VallebygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4221 VallebygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil