Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4221 Valle

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4221 ValletraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4221 ValleVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
4221 VallevegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4221 VallevegnettVegref14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4221 VallevegMedium50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil