Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4222 Bykle

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4222 ByklebygningDyrkamark14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4222 ByklebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4222 ByklebygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4222 ByklebygningVann0 HTML-Rapport
4222 ByklebygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4222 BykleannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4222 ByklebygningTiltak0 HTML-Rapport
4222 ByklebygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4222 ByklebygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil