Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4222 Bykle

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4222 BykletraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4222 BykleVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
4222 ByklevegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
4222 ByklevegnettVegref4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4222 ByklevegMedium27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil