Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4223 Vennesla

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4223 VenneslabygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4223 VenneslabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4223 VenneslabygningVeg0 HTML-Rapport
4223 VenneslabygningVann0 HTML-Rapport
4223 VenneslabygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4223 VenneslaannenBygningStor27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4223 VenneslabygningTiltak9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4223 VenneslabygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4223 VenneslabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport