Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4224 Åseral

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4224 ÅseralbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4224 ÅseralbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4224 ÅseralbygningVeg0 HTML-Rapport
4224 ÅseralbygningVann0 HTML-Rapport
4224 ÅseralbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4224 ÅseralannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4224 ÅseralbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4224 ÅseralbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4224 ÅseralbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport