Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4225 Lyngdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4225 LyngdalbygningDyrkamark66 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalbygningVeg17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalbygningVann12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalbygningspunktAnnenBygning104 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalannenBygningStor89 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalbygningTiltak19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4225 LyngdalbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil