FDV-årsrapport 2022 for 4225 Lyngdal

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: Norkart
  • FDV-runder: 20220103, 20220901
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttHistorisk datasett. Forvaltes ikke lenger
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve9060880
FKB-Arealbruk4790
FKB-Bane480
FKB-Bygnanlegg487730
FKB-Ledning229775
FKB-Ledningva57460
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo186560
FKB-Tiltak12348806
FKB-Traktorvegsti1281937
FKB-Servitutt7960
FKB-Vann614040
FKB-Veg642824
FKB-Ar5196529206
FKB-Bygning1271393503

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR525587807013791843706
FKB-Arealbruk2474368383
FKB-Bane2181825
FKB-BygnAnlegg814527406146483
FKB-Bygning104018807207177151
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning107856258304045
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo1401580091001
FKB-Tiltak14745331706142
FKB-TraktorvegSti2715660341496224
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann8107093162274138132
FKB-Veg19230444037213300

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune2475486940
Kartverket2396191441332843176689
Nibio1187744112944843699
SVV0000
Fylkeskommune8661362203

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 2022120178781000
20220401 - 2022080181811000
20211201 - 2022040189881000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai88214129240220270
2 - Sept89214128817219252
3 - Des69217129417225238

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai011002
2 - Sept031004
3 - Des42330039

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt2586Datasett sist kontrollert: 20220510
Reguleringsplan - planforslag30Datasett sist kontrollert: 20220510
Kommuneplan - vedtatt20Datasett sist kontrollert: 20221102
Kommuneplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20220510
Kommunedelplan - vedtatt40Datasett sist kontrollert: 20220510
Kommunedelplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20220510

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2019-12-16

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan40729387461998
RegplanForslag1206200
Kommplan0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.