Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4226 Hægebostad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4226 HægebostadbygningDyrkamark29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4226 HægebostadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4226 HægebostadbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4226 HægebostadbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4226 HægebostadbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4226 HægebostadannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4226 HægebostadbygningTiltak0 HTML-Rapport
4226 HægebostadbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4226 HægebostadbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport