Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4227 Kvinesdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4227 KvinesdalbygningDyrkamark90 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalbygningTakoverbygg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalbygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalannenBygningStor44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalbygningTiltak21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalbygningspunktBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil