FDV-årsrapport 2022 for 4227 Kvinesdal

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: GISLINE
  • FDV-runder: 20220103, 20220901
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttHistorisk datasett. Forvaltes ikke lenger
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve8400760
FKB-Arealbruk4740
FKB-Bane490
FKB-Bygnanlegg282722
FKB-Ledning1786714
FKB-Ledningva40980
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo136170
FKB-Tiltak5713472
FKB-Traktorvegsti99727
FKB-Servitutt3420
FKB-Vann712550
FKB-Veg5911838
FKB-Ar521253398
FKB-Bygning936758

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR52675023712737723617
FKB-Arealbruk4499373462
FKB-Bane1181725
FKB-BygnAnlegg914406406156473
FKB-Bygning519277049353112596
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning217808268033991
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo3401780271019
FKB-Tiltak38728229893
FKB-TraktorvegSti3216188345036394
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann14106033162711136671
FKB-Veg19209633830911784

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune7285321942234
Kartverket119197505404223179278
Nibio1075008310955723587
SVV0000
Fylkeskommune5311523

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 2022120133321000
20220401 - 2022080140381001
20211201 - 2022040127271002

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai1095654027180210
2 - Sept1085614018185201
3 - Des905724620185193

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai12141018
2 - Sept032005
3 - Des164110031

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt1500Datasett sist kontrollert: 20221013
Reguleringsplan - planforslag200Datasett sist kontrollert: 20220513
Kommuneplan - vedtatt10Datasett sist kontrollert: 20221102
Kommuneplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20220513
Kommunedelplan - vedtatt60Datasett sist kontrollert: 20221101
Kommunedelplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20220513

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2021-05-18

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan109261362322
RegplanForslag300366
Regplan_Igang33800
Kommplan0000
Kommdelplan0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.