Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4227 Kvinesdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4227 KvinesdaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4227 KvinesdalVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalvegavgrensningVegnett25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalvegnettVegref13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4227 KvinesdalvegMedium150 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil