Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4228 Sirdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4228 SirdalbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4228 SirdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4228 SirdalbygningVeg0 HTML-Rapport
4228 SirdalbygningVann0 HTML-Rapport
4228 SirdalbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4228 SirdalannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4228 SirdalbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4228 SirdalbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4228 SirdalbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil