Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4601 Bergen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4601 BergenbygningDyrkamark44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenbygningTakoverbygg88 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenbygningVeg50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenbygningspunktAnnenBygning75 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenannenBygningStor70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenbygningspunktBygning39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenbygningslinjerBygning200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil