Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4601 Bergen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4601 BergentraktorvegOverlapperVeg35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenVegnett_uten_flate44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenvegavgrensningVegnett200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenvegnettVegref200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4601 BergenvegMedium200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil