Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4602 Kinn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4602 KinnbygningDyrkamark28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnbygningTakoverbygg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnbygningVeg0 HTML-Rapport
4602 KinnbygningVann18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnbygningspunktAnnenBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnannenBygningStor32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnbygningTiltak9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnbygningspunktBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnbygningslinjerBygning58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil