Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4602 Kinn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4602 KinntraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4602 KinnVegnett_uten_flate8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnvegavgrensningVegnett49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnvegnettVegref16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4602 KinnvegMedium111 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil