Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4611 Etne

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4611 EtnebygningDyrkamark58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4611 EtnebygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnebygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnebygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4611 EtneannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnebygningTiltak78 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnebygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnebygningslinjerBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil