Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4611 Etne

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4611 EtnetraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtneVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnevegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnevegnettVegref10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4611 EtnevegMedium101 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil