Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4612 Sveio

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4612 SveiobygningDyrkamark22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveiobygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveiobygningVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveiobygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveiobygningspunktAnnenBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveioannenBygningStor32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveiobygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveiobygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4612 SveiobygningslinjerBygning109 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil