Store annenbygning-flater i 4612 Sveio

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 4612 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4612_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
4612 Sveio5d776f59-1a03-46bd-b4fe-f64974e497251284.87N: 6600507.03, Ø: 291984.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio491a8f60-5aa0-46fe-89e7-9855a65390d6678.16N: 6622756.58, Ø: 301536.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe69aad82-4f22-4990-b833-6b9661957376666.77N: 6622622.96, Ø: 301564.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioc359f948-5b2b-4cfd-9eac-508b5cbc97da589.98N: 6604536.33, Ø: 289135.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio33e6c085-76bc-4c42-a6de-86082e41250d574.63N: 6613549.22, Ø: 292161.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0e39ce07-886a-4364-a929-d9a5a1429e50563.26N: 6622756.96, Ø: 301551.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4b0a4b95-3273-4b4f-b7ec-7d584824f7f4561.58N: 6606892.44, Ø: 294700.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio20a990ae-7f19-4627-b90b-6b4073e12624561.15N: 6622635.95, Ø: 301636.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2213a56d-cca1-48c8-a93b-9cebd46c8107535.11N: 6608317.27, Ø: 298069.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio79265ee2-c5d5-4a82-b3a3-34cf52f636b6493.80N: 6604479.43, Ø: 289348.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7fd66c7d-e5d5-4bae-8ab1-a268d2005ed8480.32N: 6622645.23, Ø: 301646.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio74d1a6f6-be9d-4951-8387-979569f7f170412.02N: 6618627.46, Ø: 299925.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe123572c-577e-495c-89a4-babcb8e8a3cc363.24N: 6608021.06, Ø: 297910.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0a0ff19d-2029-4c45-bd83-083fa1621ca2362.92N: 6606599.09, Ø: 292144.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2141dc8e-93a9-4f22-9c24-43dd1dde25de360.72N: 6607243.19, Ø: 294655.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe1efe905-0794-4216-b23a-ee41f112249c322.75N: 6601284.91, Ø: 289920.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio6a7d0235-8d68-4084-b241-615a0afbb87f322.31N: 6600356.67, Ø: 291804.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio283df77e-883a-4774-b802-0d2101efdcad319.38N: 6607811.35, Ø: 296554.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio694f57fa-84e2-4dc2-b6e8-d30c8d414df9310.60N: 6616204.21, Ø: 295634.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5702ffe8-c55e-4389-b53e-05771209dddc285.72N: 6600465.71, Ø: 291950.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1c49424d-e925-4aa3-a0af-c3954f40c57a285.05N: 6624808.88, Ø: 303797.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1f36b643-a685-49da-aaaa-b118d825652e277.25N: 6603399.15, Ø: 299261.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio8d147ed9-b2ab-4422-b79a-f5dae3445b28266.21N: 6606767.20, Ø: 293582.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5ae91473-585b-45df-8495-b1d076b494a2245.70N: 6604072.22, Ø: 288626.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe88f88c7-662b-4ba0-abdb-0eb727d98f39241.72N: 6622643.51, Ø: 301571.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod345f05d-9bbc-436d-93b5-15bdcf40ac4f241.17N: 6622645.38, Ø: 301579.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio719e5cd5-17b7-4c75-a811-94520583f940237.34N: 6606521.30, Ø: 295294.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4aecebd3-09f3-462a-85d1-72d2f82bf3c9232.95N: 6624167.84, Ø: 304363.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioab61b881-e5ce-4c7a-a888-f2429f0808d0213.29N: 6612544.26, Ø: 295821.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4dc23583-41c0-4cb2-993c-5201feecae42213.27N: 6607980.05, Ø: 294513.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiodbc7e6b3-89f5-484c-8141-c41caef399ae204.81N: 6614853.77, Ø: 297633.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7ceba7bb-4c5b-4215-b95c-c71731dd23fc203.13N: 6606744.17, Ø: 294075.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket