Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 4612 Sveio

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 4612 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4612_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
4612 Sveioa58f0653-9674-4a38-bae8-3c14d1fd962817373972921TB181N: 6614402.00, Ø: 297435.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9086877f-c829-4bc1-957f-f668d138694d1788013621TB232N: 6622607.00, Ø: 301615.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiodb0c2c1e-9ebf-4b4c-a160-19ef1524467f17378602621TB249N: 6623608.00, Ø: 302083.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioaf8bc5c5-f17a-42f5-95d0-a8864ba62d4217378601821TB249N: 6623621.00, Ø: 302077.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiofec56453-e3ee-4f57-9d66-04947ae40a0c17377307221TB249N: 6608906.00, Ø: 297310.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7d629e70-838b-4c20-8e27-4a7a17d1cc2617378469421TB249N: 6608299.50, Ø: 297741.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioaccb3b69-40b3-4dfd-82b9-19d365d2526d17378111321TB249N: 6601092.00, Ø: 290177.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0b6d1c36-02e7-4c19-85b1-d4814a37483317374526521TB249N: 6620611.00, Ø: 301177.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5e95edf4-e046-4a41-a36c-a31edaef934417377314521TB249N: 6608867.00, Ø: 297321.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4d4e4e73-16de-497f-a5e3-bb97b26e982017378236521TB249N: 6603414.70, Ø: 293819.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioc68ada53-59f8-4002-aea5-409b84b537c117378278021TB249N: 6611734.00, Ø: 294608.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod00e6dbc-33ce-476a-9d74-241c3815153417378112121TB249N: 6601053.00, Ø: 290203.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa83651c7-1e57-4cfc-93de-ef25c19812da17377355221TB249N: 6608198.00, Ø: 297988.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1195757f-b314-4f42-9aa4-760779cb37fc17375537621TB249N: 6615197.00, Ø: 301989.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiodf3e8778-9eff-495e-97a7-c5fd8eb29d7317373976121TB249N: 6614257.00, Ø: 297478.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob0249c2e-fdd9-4ef0-b266-fe68714847d617378056721TB249N: 6625288.00, Ø: 303482.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiobc529c64-0208-4ff8-9d51-bdb2ac70bdd317378146621TB249N: 6600104.00, Ø: 290888.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4e98881d-b1c9-481c-813a-dfca512037b317378140721TB249N: 6601601.00, Ø: 291409.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio22c02cc8-106c-46e6-b94b-a29649085e7817378223321TB249N: 6603205.00, Ø: 289501.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe1d8e948-8d68-4330-ae28-8197d587698f17378473221TB249N: 6608138.00, Ø: 298052.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa9f7e1a0-bb27-4b31-9349-65b1eb81a8f117372938321TB249N: 6605125.00, Ø: 296637.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio57454d47-01f7-493c-a98b-7581fabd846f1788759921TB999N: 6608610.00, Ø: 293452.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket