Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 4612 Sveio

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 4612 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4612_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
4612 Sveio384c900d-cb48-4294-9d16-4dd9da87d5d9300707223daacf8c5-395d-48f4-b2f8-19694d85442fN: 6605836.70, Ø: 302343.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket