Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 4612 Sveio

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 4612 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4612_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
4612 Sveiobdebba19-c283-4908-a82a-e1e42404c4f53004195490273e8d7-faa0-4455-9f58-a3052174509a1nybygg1899-01-01 00:00:00N: 6619689.80, Ø: 299964.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5b65db5d-f765-4701-b719-20c3fe72e92696105537c5b722e-e91d-403d-8867-5e63f04e2de1198800001nybygg1988-02-02 00:00:00N: 6607391.30, Ø: 295951.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9e8ac976-ffef-4cb2-a544-9ebc22f56032178743819631072e-1ab5-4a56-91ff-644848c955e4199100001nybygg1991-03-08 00:00:00N: 6607693.00, Ø: 296710.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5b80cf94-7aef-4e64-ad16-07748b27bcd6300197931cea24aa1-fb1a-4c5b-b045-acc9b390b85a20040184nybygg2004-02-27 00:00:00N: 6605963.30, Ø: 293915.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof7f034fa-36f3-4a18-a5e5-155cb85777751787480299e8b2df-fc88-4699-8c6d-4006708dbea6200400235nybygg2004-03-05 00:00:00N: 6611673.40, Ø: 294618.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5e97f1a5-9180-4614-b8e2-e31b5324309725431677bbf72345-2d60-4dbb-965b-ba6c56a90619200698765nybygg2007-05-11 00:00:00N: 6607116.00, Ø: 294538.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa65ed835-bea2-4431-8729-2a9012ba760030003107761a22074-6ff2-4d02-b01b-bee122414f85200800363nybygg2008-04-09 00:00:00N: 6622631.60, Ø: 301321.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio22e793db-a5ac-487e-9e69-11cb335a99aa254329320dfe950d-e4de-40bc-9698-6826fa569bda200800287nybygg2008-05-20 00:00:00N: 6612391.00, Ø: 295355.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7fa46ab5-1496-4124-b42c-a052a4bb357c30004452051bc7b87-2eb5-4616-a4e8-48ef5ceca356200800671nybygg2008-06-19 00:00:00N: 6600901.10, Ø: 289477.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4f77da96-f2c7-4892-866e-1dcabfd260b4300038214f403dcb5-829a-4541-81ed-3cac0a4041ce200800937nybygg2008-10-08 00:00:00N: 6606249.90, Ø: 302815.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5b99720f-a888-4b15-a867-3886f15fba30300038216879a4753-8769-4558-9de0-097a563db177200801378nybygg2009-01-06 00:00:00N: 6604744.30, Ø: 300172.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioac74293d-a5c3-4ab4-b549-fac1347650463001105434745a003-db18-4cb1-817e-ba218c700e33200900745nybygg2009-08-26 00:00:00N: 6606290.70, Ø: 297567.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio87af2543-ab3a-4923-a82d-7796d358352817887580add97e86-72f1-4574-9dc6-9998b2e935b4200600983nybygg2009-11-02 00:00:00N: 6615979.00, Ø: 302981.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiobad9a712-227d-4a45-b5c6-ba837021d1be300110502f9e25e1a-3f4a-463b-8d84-38e253c72819200901161nybygg2009-11-20 00:00:00N: 6615769.70, Ø: 300953.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio24e6d82d-3763-4fb7-9dfa-c3c0b929ee9d3001962828533d996-3e7a-43c3-8f7d-8835b32bf968201000454nybygg2010-09-12 00:00:00N: 6601361.80, Ø: 290648.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9f04a887-4add-4f47-9afb-70177556f870300218670495346aa-9a7f-45c3-ac0f-66300dcb5bfa201100223nybygg2011-03-09 00:00:00N: 6614496.70, Ø: 297832.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio6c861c4b-2e80-4304-969f-187e70a067e9300226632959ba342-c1a6-4aa6-acfc-aa5c12c559532011000296nybygg2011-04-12 00:00:00N: 6602450.60, Ø: 298725.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio007f6511-15b4-406d-a8a4-4ddcc82f14ea96098140c56022b-65ba-4a1d-81fb-9b37ee75871d201100296nybygg2011-04-14 00:00:00N: 6602479.00, Ø: 298794.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio718c4a3b-af29-4b56-ba68-de5c6ef41718300226619fbc578c3-23e2-4b3e-9110-cb6a14288cd5201100523nybygg2011-05-26 00:00:00N: 6616274.80, Ø: 300513.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio44bebe8d-41e9-420b-abc6-14e6b6c7cf963002362081ad8e059-853e-4396-8a0f-b55ac83a7b9c201100635nybygg2011-06-28 00:00:00N: 6605045.70, Ø: 292722.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5b87a1a0-29c7-40c3-ac55-b7fa422b7145300623726753af890-fd1e-4727-9922-2165c9b09a8e201100666nybygg2011-07-06 00:00:00N: 6606920.00, Ø: 294301.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof175bb5e-9a34-46ea-82c7-566eeebb20f3300264980a5fe19ae-8a7d-4a87-9d39-f468a05b20c9201101046nybygg2011-10-28 00:00:00N: 6604520.00, Ø: 297236.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioca0d0b8f-7906-4cf6-8ece-7a50b073c34b30041792123a842de-c31d-481c-aa5a-d0595a4066832010000645nybygg2011-11-02 00:00:00N: 6603476.50, Ø: 298770.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioeb811f46-8029-43db-a379-c8cb716cc93b300567146e7895e6b-7c76-4815-adf0-f59c09a8f19b2011001007nybygg2011-12-19 00:00:00N: 6605671.00, Ø: 299326.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiobb125bde-c6e6-49e3-9edd-0f0ce3c82a1a30030162883c86877-f8fa-4b1b-a059-30ab76847fe0201200219nybygg2012-02-08 00:00:00N: 6612689.30, Ø: 295134.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioc99427af-5495-499b-a8f8-2cd44e6b4390300301634bf5f69a6-f00c-4dfd-976c-91067263e468201200427nybygg2012-03-29 00:00:00N: 6617296.40, Ø: 296161.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod57ea124-f4d5-4b00-86ce-e25c77163906300566896bc215559-824f-47fd-a777-e73e0d7c15c02012000336nybygg2012-05-03 00:00:00N: 6602409.10, Ø: 298779.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0359da49-1722-4333-8877-339f84a204ee300367465e8f876e5-f0f2-4510-a9a1-24303dd9a137201200256nybygg2012-05-14 00:00:00N: 6617649.50, Ø: 299426.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4aa3700d-d0b6-45c5-881a-a9f610d482ed300566885a00933f3-e9ba-4a19-9960-d5ae7d33fb422012000696nybygg2012-06-02 00:00:00N: 6607032.50, Ø: 302430.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod4dcdc53-8efb-4b5a-9672-8977ef7b7f7a300566867bab76cdc-8165-4927-bd8d-348fc3b29b222012000926nybygg2012-09-02 00:00:00N: 6621577.30, Ø: 301790.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1208f51a-44d2-474c-a90d-fea43895575530056687209336f53-e105-4f5b-962d-0d35ea52d7ec2012000660nybygg2012-10-10 00:00:00N: 6603653.50, Ø: 298953.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod9cf99c5-c449-4729-92fe-39911e61cbf6300566864cccadb8a-23e1-4300-a599-78ce8a00b5702012001064nybygg2012-10-24 00:00:00N: 6606553.90, Ø: 293701.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio00473fd9-46b8-403e-9ff3-4d0d2f2b7d3d3004071339b5725ed-75d1-4516-aa78-a4959f3ff2512012001088nybygg2012-11-30 00:00:00N: 6612693.90, Ø: 292930.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio55760d79-b265-4ff1-aa37-418fc22e3dd5300376789537f7af3-2870-419c-a134-76c57af898f6201201324nybygg2013-01-03 00:00:00N: 6612953.60, Ø: 292798.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof7b7463f-5d60-4cc2-a487-6365f8084b023005340051fc40d6a-a23b-4423-b2fa-8e6eb9b914632013000060nybygg2013-01-29 00:00:00N: 6608481.40, Ø: 296300.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio32de9dcb-153c-42c6-8b28-6dde393939be173715315551ee107-e6c0-477d-bba9-eb1691ec3d492013000090nybygg2013-02-19 00:00:00N: 6601903.10, Ø: 294031.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio714b2f08-97ae-4407-aef5-48f3c87424e03005668534d52a1b1-f379-4775-9421-d926bb3486862013000307nybygg2013-04-01 00:00:00N: 6606454.20, Ø: 298685.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9c7c2c73-f9a0-4817-955e-eb5a165dadac300367464669253e1-9295-4799-87b2-93a14d90338b201200256nybygg2013-05-14 00:00:00N: 6617644.00, Ø: 299420.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio41a862ad-6789-49a6-a1e8-0f6210cc988a300566801de170427-e151-4fb2-8c6c-a66760373c302012000341nybygg2013-05-21 00:00:00N: 6623082.10, Ø: 301503.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio959ab4b0-7bf8-4aee-9be5-996463c52e3b300566803de170427-e151-4fb2-8c6c-a66760373c302012000341nybygg2013-05-21 00:00:00N: 6623073.30, Ø: 301504.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob376d4e9-cb55-4755-8086-100afb1ef0bb3005667993b8a0f3d-3fd4-49ac-8e71-14f0d7737ec32013000498nybygg2013-05-27 00:00:00N: 6600496.20, Ø: 290671.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio461cc810-fd6d-46eb-960c-983ddb4928463004348173f49657c-d9c3-4a16-9794-d05c3010e5732013000410nybygg2013-05-31 00:00:00N: 6606789.90, Ø: 294339.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio6fe1ce69-fad9-44d8-bb04-bac071bb71eb30056662569dc27ca-ea9e-43f1-83d1-4fd0fdace58d2013000729nybygg2013-07-01 00:00:00N: 6610421.20, Ø: 298750.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio70e051be-44c1-44df-8481-a800627808063005522937332a92b-cc00-4a00-bb95-15473dfe49c32013000788nybygg2013-07-16 00:00:00N: 6608696.70, Ø: 292027.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0a89cd0f-ddd9-49f8-bb9e-1d32a435bb33300420349177be374-5336-4010-8820-27c3c687dfe32013000910nybygg2013-09-23 00:00:00N: 6618139.70, Ø: 299003.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof1225f30-4227-45ae-bfd8-00a37da7cd5e300566554bc13eef3-9e5c-4117-807d-bdb8801f268b2013000677nybygg2013-10-29 00:00:00N: 6624868.00, Ø: 304592.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob74d489d-182e-48a2-8a30-7767076899243005665512f19b696-bfe8-47ae-89e6-6227cf6c9f5f2013000865nybygg2013-10-30 00:00:00N: 6609753.70, Ø: 303945.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio39e5e484-f15a-4fbf-b6b0-6735a05dede83005665481a43da39-f1d0-4f22-bcb2-00aaddeabbba2013001330nybygg2013-11-27 00:00:00N: 6610049.10, Ø: 303975.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioad160d97-80a8-47ca-b54a-3598783826c930047062383c154b9-efb1-4fd7-99eb-795792ba85ff2014000025nybygg2014-01-13 00:00:00N: 6611858.20, Ø: 294309.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioaefa2eac-1d60-49cc-87bc-dc74d92da550300484687f07bb98c-87b0-458e-ac3f-0925996db2352014000055nybygg2014-01-23 00:00:00N: 6619473.20, Ø: 299601.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1add22d4-6b7e-44d9-a6fa-1306aed0cde5300602986779ed285-258f-4263-a8a3-e117835c375b2013001274nybygg2014-01-29 00:00:00N: 6602975.40, Ø: 288425.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio8c075a19-95f9-4654-8ce7-bbdd65e9b4a930049800217d80314-ff26-4827-9527-8f62e164be4c2014000373nybygg2014-04-30 00:00:00N: 6625244.80, Ø: 304074.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio21bed685-9107-4960-a6a8-a394b888623f30054766035488356-7915-4a77-a9e3-1084dcf5817b2014000596nybygg2014-09-18 00:00:00N: 6619542.00, Ø: 299551.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7e5f1357-4bc0-48e2-9ae8-88ad3c154e843005657118b4c9228-e069-4e9d-b7f9-e353220aefec2014000937nybygg2014-10-16 00:00:00N: 6614354.20, Ø: 301036.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio61bba2ce-c83c-454b-801b-f15dc54e721d3005657078d517d0a-1794-468f-a883-01f86bef123c2014000997nybygg2014-10-30 00:00:00N: 6600517.50, Ø: 290454.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio46a7bae4-1089-42d6-a4e5-8970d427226730046618441b77ef0-7936-4e80-99b6-4a1c065e56f42011000853nybygg2014-10-30 00:00:00N: 6612965.80, Ø: 295763.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio27972571-05e9-4f91-9a97-22e18b148bc630068086383783e43-96b4-4d0c-9c08-ea58e918757f2014000945nybygg2014-10-30 00:00:00N: 6606468.00, Ø: 294193.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio412dd5e7-198d-4b59-8076-47f56bb4366d30056538660e6475d-dee0-4923-8554-af14c637fa9f2014001057nybygg2014-11-13 00:00:00N: 6616472.60, Ø: 303509.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiobf6f39e2-3066-42f5-b58a-0554eb34a57b300470633558e3fda-b176-4c1a-b542-5ffd8d2956772014000025nybygg2014-11-20 00:00:00N: 6611848.70, Ø: 294340.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2bddbff4-b052-4a2f-afd9-9fe834e05a5c300565383376a9095-c1d2-4a92-b80c-cf6a868abb822014000993nybygg2014-11-28 00:00:00N: 6603153.90, Ø: 299398.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioad82b946-b54b-4c84-80c8-d4bb079ac615300479832ef595072-e5c8-49ae-a8cd-c3e7dd2d8a5f2014001149nybygg2015-01-12 00:00:00N: 6615983.30, Ø: 294771.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiobf85c29e-9c3d-4d8a-b91c-25d83c3cf946300565305406060a2-6cee-43cb-a654-ed708abcaca12015000157nybygg2015-03-03 00:00:00N: 6617010.10, Ø: 295695.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof8506885-2156-4a67-b612-7e70cd7baebd300565304406060a2-6cee-43cb-a654-ed708abcaca12015000157nybygg2015-03-03 00:00:00N: 6617013.30, Ø: 295695.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio8ea4f9f4-8fe8-4271-bab0-bcadb36526903005653105850d120-9e28-492b-9e42-921a2bda3d852015000210nybygg2015-03-20 00:00:00N: 6605729.40, Ø: 299306.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio25db7d59-03cc-4407-953c-8bd07803d6d33005653115850d120-9e28-492b-9e42-921a2bda3d852015000210nybygg2015-03-20 00:00:00N: 6605732.20, Ø: 299306.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio27998d3d-e80a-42a6-abbc-f091cbf90596300565312c7cfac12-077f-4cc3-9984-fdd28d34ab7a2015000178nybygg2015-04-07 00:00:00N: 6617218.50, Ø: 295528.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio54c92175-3578-441b-a9c9-e32e1a8a63e730054895358a9af68-4da1-4225-bf77-a26a56b36b572015000293nybygg2015-04-09 00:00:00N: 6607122.40, Ø: 302323.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5c8b21cc-b493-4907-a376-c08ce60929733005653135c253b8f-d895-4644-8d7b-63533447bfe22015000103nybygg2015-04-16 00:00:00N: 6605891.80, Ø: 294726.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio94bfc9b7-2332-412e-8202-9a0a5959d8a017878522e19d29bb-c953-4bfc-bc09-d72e8064c2ae2011654654nybygg2015-05-05 00:00:00N: 6599961.00, Ø: 290949.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5910c646-5694-42c4-9fdb-d0e7e4cbcc7c300509914c7845dfa-4a5b-4cec-b67b-c0a483f689d92015000456nybygg2015-08-10 00:00:00N: 6605718.80, Ø: 299509.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5ca1f5b7-a8a6-4820-9671-d378d469d9ed3005099288be21f66-afb6-42da-b326-d356a53a2d842015000456nybygg2015-08-10 00:00:00N: 6605694.20, Ø: 299524.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5f579aa0-4489-435b-b35e-11b17af26c69300518086c782d3e4-2783-4afc-9bd8-2f3b86ec04892015000603nybygg2015-08-11 00:00:00N: 6606868.00, Ø: 294291.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiocc9581f5-fc81-4386-af5c-cdf10661b245300518093c782d3e4-2783-4afc-9bd8-2f3b86ec04892015000603nybygg2015-08-11 00:00:00N: 6606862.30, Ø: 294292.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio18480e60-629e-4965-a732-aa9b70dcb1fe300541339cf8fa16a-abc3-452c-b734-4cbccbad076b2015000756nybygg2015-10-20 00:00:00N: 6600307.30, Ø: 291780.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio009f0f3b-509d-42dc-859e-8ea8eb701982300565345ad273d56-17ea-491c-8735-98d2c6c4fa0a2014000537nybygg2015-10-23 00:00:00N: 6604106.30, Ø: 289575.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe6190bd3-8122-488a-a042-9be900f8521b30056534712bf921c-218d-44a5-a68c-cd1b0831237b2015000869nybygg2015-11-27 00:00:00N: 6611265.30, Ø: 303395.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio12492350-8070-4adc-8b95-bfddb6133e30300554431a0825255-508e-4cbb-90fa-3810e8f26c362015000875nybygg2015-12-03 00:00:00N: 6614441.90, Ø: 297797.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio014c1c6a-ac4f-4638-87fe-3cca88471daa300554359d4fe767c-6c54-4cdf-bb66-aeb71f51d9be2015000367nybygg2015-12-09 00:00:00N: 6606402.10, Ø: 294191.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7997705d-ccb5-4a54-9350-c3986ba0b555300554376626535de-590c-4956-b2df-49d2deff0ff32015000367nybygg2015-12-09 00:00:00N: 6606390.20, Ø: 294161.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2b87627c-d825-40f6-9a54-8fb53b96ae8f300565348fa56fe30-d9da-4e62-a17f-094f7483a0362015000924nybygg2015-12-16 00:00:00N: 6616670.40, Ø: 296141.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7282052c-28fe-445f-aff2-6bfe669e36e730055432776576094-78b9-421b-87ff-2736dc61d0fa2015000932nybygg2016-01-07 00:00:00N: 6605422.20, Ø: 299330.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioff82652e-03be-4505-b067-bb9df99c9fdf30055434218636688-ddae-4f14-bf8b-ba376a2531ec2015000932nybygg2016-01-07 00:00:00N: 6605439.40, Ø: 299304.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio8635dd64-b430-479c-8bf8-38731cdd18c4300544321c12be756-083f-45fc-87f3-551310adcaa82015000895nybygg2016-02-11 00:00:00N: 6606300.70, Ø: 293794.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioabdbb4cd-1652-409f-a506-81b930404ed4300555790f23f48a6-f618-4798-9e61-f4b1b1ef9b6d2016000167nybygg2016-03-03 00:00:00N: 6623949.00, Ø: 305233.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio13a7dc52-d3dc-467a-8373-d717d700bcbc3005558322a34012f-d2b0-4e62-af57-e4506aad2d442016000180nybygg2016-03-03 00:00:00N: 6607656.70, Ø: 302415.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4fda73b8-4175-422b-8be4-8935fd4381bf3005653682b158ede-a68e-4414-a1b1-655ba18f9fcc2016000102nybygg2016-03-08 00:00:00N: 6599815.20, Ø: 291582.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio14f1c8ce-eb7e-4704-a2a9-53f75c1418bf3005653672b158ede-a68e-4414-a1b1-655ba18f9fcc2016000102nybygg2016-03-08 00:00:00N: 6599812.30, Ø: 291591.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio94c39c51-57a1-4efd-b5ec-d15c75964e4d30055581485b40ca0-3fc2-4b06-a3ae-1358290884622016000172nybygg2016-03-09 00:00:00N: 6601362.60, Ø: 290467.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioc23c5d41-89db-469a-88c7-760c16e12014300565369603c111a-1c74-49cd-9d04-47f02f321db62016000185nybygg2016-03-14 00:00:00N: 6606325.40, Ø: 299311.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4dc70454-33b3-431c-97f9-347dba2441c8300565372857cd52b-9ba3-4a8f-a2c4-f0b2146e135d2016000203nybygg2016-04-07 00:00:00N: 6617137.30, Ø: 295572.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioedb991c1-ef92-4aa1-b5cf-4b8f791a3a03300555841daef8f3b-f3a1-4bef-9838-9727a23db2942016000224nybygg2016-04-07 00:00:00N: 6604670.90, Ø: 299503.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio44ad0e54-4b06-4a70-8710-20c8c5b335d5300555846898059d1-7cb8-4cb3-ac09-b8dbe0ae4ad62016000224nybygg2016-04-07 00:00:00N: 6604678.70, Ø: 299511.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio823866f2-dd02-4fc6-a801-fb7dfa6696c73005558575b1c11b3-c041-4dec-82a8-75f2fb44005a2016000229nybygg2016-04-07 00:00:00N: 6613180.60, Ø: 300077.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio735a7466-0b5d-407d-9a5d-cebaee6d17d23005524969359aad4-ef4c-44ee-8282-41a2e554caf02016000228nybygg2016-04-11 00:00:00N: 6620733.70, Ø: 304897.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7bd802d7-7f95-48e3-a2b6-6e0ec61d6c3330056537714473ca0-7ec7-4483-b0c8-927ddc5b18b72016000280nybygg2016-04-15 00:00:00N: 6605980.40, Ø: 299534.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9067444c-fa1b-4f3b-932e-991e8eec72df3005541168ed28a47-cad4-484f-ae5d-e7ec62b3ff622015000668nybygg2016-04-20 00:00:00N: 6607742.10, Ø: 302493.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio611b87ad-ddaf-408b-81a6-55f7584cb53d300554384e3b91b31-73c5-4196-9f31-e25af560690c2015000758nybygg2016-04-21 00:00:00N: 6614375.90, Ø: 301039.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio231856a5-a9f5-4bad-97b3-a430d4483e9530055587645f04d51-c5d3-4255-aaa2-cb83dd493fb12016000201nybygg2016-04-24 00:00:00N: 6606058.80, Ø: 293674.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioebeeeb62-8f95-49a4-b346-3663a35870b33005558746d18f2ef-2b70-4c4e-85aa-695a53c852df2016000201nybygg2016-04-24 00:00:00N: 6606051.60, Ø: 293654.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio3c51c174-9504-46b5-a219-39dab2d5da3430055586889f2cdca-7264-4431-b1de-feace19de5ad2016000201nybygg2016-04-24 00:00:00N: 6606037.90, Ø: 293644.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket