Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 4612 Sveio

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 4612 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4612_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
4612 Sveio0f68ee40-557e-40f3-a0f8-89e675ae6574300736481HavflateN: 6612306.00, Ø: 291926.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio69491abc-24bf-4859-b7cd-fb288a50786b301199049HavflateN: 6615927.97, Ø: 300614.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa7a8e54d-5018-445b-bf44-864445d21822173750552HavflateN: 6622229.00, Ø: 300279.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe02d8970-72c5-4c6e-b3c2-f178603e8234173770332HavflateN: 6615434.00, Ø: 293188.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket