Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 4612 Sveio

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 4612 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4612_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
4612 Sveio324792ef-a147-4bb8-a0a4-1cdd987476caBygningslinjeN: 6616148.74, Ø: 297530.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio27adb73e-4a6c-4da0-a108-46344cf2db11BygningslinjeN: 6616149.59, Ø: 297527.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1c3bbc89-5782-48d7-b26c-6959d23d8663BygningslinjeN: 6604430.78, Ø: 289545.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0bb62432-e887-4baa-aeca-b6b14cefc74fBygningslinjeN: 6604232.23, Ø: 288217.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7a6f2537-0c25-496b-80e9-6f5b0d211239BygningslinjeN: 6604236.80, Ø: 288222.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod6b58140-c501-4c57-b209-c5c8f2fde147BygningslinjeN: 6604229.69, Ø: 288224.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio29bf1ab1-b8f4-4a1a-8aba-06c7d1af72efBygningslinjeN: 6604257.50, Ø: 288633.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob7e2d24b-2819-438e-8916-79daec41b604BygningslinjeN: 6604234.18, Ø: 288221.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5de45502-04ca-4fc9-8baf-83a09cc3e887BygningslinjeN: 6604239.72, Ø: 288219.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio44cfce9f-3109-405d-8719-e2142c48b92fBygningslinjeN: 6600353.76, Ø: 290673.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiofc290650-680f-4e91-9407-f85191694ec7BygningslinjeN: 6600364.32, Ø: 290668.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio408f15f4-c071-4785-acaa-247a43e24bd5BygningslinjeN: 6600360.17, Ø: 290672.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe841b8f2-8876-4ae5-b26c-d057a2c901e0BygningslinjeN: 6600356.55, Ø: 290671.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7c8602f4-a3dd-4566-a73d-325c7cbe90f6BygningslinjeN: 6600875.19, Ø: 299449.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa7813a9b-5b88-408d-b88c-fd026e186dd1BygningslinjeN: 6606433.12, Ø: 293715.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio25e01c4f-abca-4b1c-91d0-f9cf391ee2efBygningslinjeN: 6606010.05, Ø: 293859.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0051dd2b-8d4e-4aed-9332-87b6ef470bd6BygningslinjeN: 6606005.47, Ø: 293853.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio6aafa1f5-027f-42d4-8d5f-044595fb3321BygningslinjeN: 6608168.80, Ø: 290673.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod9c69286-b369-419d-9833-4183852d64f8BygningslinjeN: 6607965.76, Ø: 291283.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioba7e04eb-c915-4752-801f-605eaa4f94cbBygningslinjeN: 6607965.77, Ø: 291283.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioab534aca-62d5-47dd-a5e6-cd05e123211aBygningslinjeN: 6607967.10, Ø: 291281.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9287249b-d075-47c1-b829-e902d64325b0BygningslinjeN: 6612124.25, Ø: 294644.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioba124af0-d3d0-44e5-8de4-bb74e77a05d7TaksprangN: 6604231.29, Ø: 288220.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa1542dd5-c78a-4bb0-8eec-e405a8188778TaksprangN: 6604235.34, Ø: 288218.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod33e77d9-86bd-40ec-a389-1b4166762d04TaksprangN: 6604233.84, Ø: 288226.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob42d84c7-4310-4f5e-a34a-ed1f9375b62eTaksprangN: 6604432.45, Ø: 289548.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio43bdbfd9-2456-4130-86e4-e920e9823037TaksprangN: 6604232.41, Ø: 288227.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod032593c-d760-42b8-8d99-ab397091db04TaksprangN: 6604427.43, Ø: 289543.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio07719d76-5653-4c27-9d60-5ab444804a99TaksprangN: 6609370.54, Ø: 299030.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio41ae9dc3-8d0e-425c-b807-e52d4c1ab2c9TaksprangN: 6606640.52, Ø: 294320.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioae1e9754-6655-45f4-a210-665136d42fdfTaksprangN: 6612124.89, Ø: 294647.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio70d169fe-47eb-4ae7-b3da-22c587b768b0TaksprangN: 6624486.58, Ø: 302242.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob8c6beff-8a09-452d-810e-ff4a98ef5775TaksprangN: 6624487.63, Ø: 302242.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiofa073670-b4ef-4c70-a78a-85d33c05d3e0TaksprangN: 6622527.91, Ø: 301899.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio45f90b95-4352-462e-8142-9610668d6f17TaksprangN: 6622525.01, Ø: 301905.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiofcbd1bcc-853b-4930-b225-718cbd0a51e6TaksprangN: 6622526.80, Ø: 301899.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio84ef2727-a5d6-48a8-837a-22833613b396TaksprangN: 6608167.62, Ø: 290671.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio03c76f56-0852-443d-97f1-3fc284e0cdcfTaksprangN: 6607966.94, Ø: 291281.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5a4c201b-2423-4273-bfb9-a89699fbd48eTaksprangN: 6607967.29, Ø: 291283.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob001608b-9f32-4d3e-9d0d-54744d28f62fTaksprangN: 6606002.82, Ø: 293854.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio8990b929-1fe4-4ae5-b105-1a8a5c4e8a89TaksprangN: 6606009.19, Ø: 293861.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioeca73763-6b04-4434-8dfb-5b7e1dedb32aTaksprangN: 6606006.92, Ø: 293850.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiocd0c89b2-eedd-4880-81e2-b9eb1d9c3750TaksprangN: 6606011.48, Ø: 293859.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio36c4fb73-42c9-48e0-9b3d-bc2ba2106044TaksprangN: 6606008.99, Ø: 293854.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio201cda45-dde5-4c3f-8443-55ed36dd9308TaksprangN: 6603481.63, Ø: 298766.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio93c0d1e6-38a8-4d51-bf24-4c24da705717TaksprangN: 6604597.92, Ø: 299521.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiobd0854c0-6017-40d2-8e7f-2fd621528607TaksprangN: 6614774.38, Ø: 297655.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod6623333-25a1-45ac-8586-7cd1caa03652TaksprangN: 6601468.55, Ø: 290607.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio89752283-15e4-4856-b6aa-159c9febeb08TaksprangN: 6607967.40, Ø: 291281.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio90ce7367-8794-468d-ad30-1cdf3bc2a739TaksprangN: 6607976.95, Ø: 291320.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa417fd68-4331-4a2d-9670-f72bea69a6bfMønelinjeN: 6608167.30, Ø: 290673.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5ca5c3a0-3584-46f0-8538-87ee45cb3c82MønelinjeN: 6608169.26, Ø: 290670.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio710e2449-94e8-4d47-8bb1-ff9b704767e6MønelinjeN: 6622526.41, Ø: 301902.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio42724459-febf-44d8-9a26-76a7a840790bMønelinjeN: 6622523.36, Ø: 301909.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio8f6db912-d4f8-49a5-a4fd-ad3bf3f01a02MønelinjeN: 6606004.19, Ø: 293852.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio6eaa229d-bbed-4951-85eb-9c58e68459d2MønelinjeN: 6606008.51, Ø: 293851.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio98386b99-5449-450f-8ab8-a3c5048428dbMønelinjeN: 6606010.26, Ø: 293860.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob9fa0a41-04c0-408b-a0e7-7e40e326e1e7MønelinjeN: 6604234.62, Ø: 288222.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod941b742-225b-4971-ae2b-d992372066d1MønelinjeN: 6604205.36, Ø: 288225.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioc66775da-e916-48c6-8622-4c11fa027392MønelinjeN: 6604233.56, Ø: 288219.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2c1d96f6-ecdb-4c3f-a8cd-efddd43fc857MønelinjeN: 6604249.96, Ø: 288226.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe90ce67e-f202-4efa-b4d5-9c2e8c4ccd6cMønelinjeN: 6604431.97, Ø: 289543.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob544c675-982d-4bce-b327-1df1225de200MønelinjeN: 6600361.68, Ø: 290670.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiofed43384-edda-4ea9-95d2-f9fb075ebb09MønelinjeN: 6606640.39, Ø: 294323.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio96a00a1b-00a5-4a65-8846-15c7be04e272MønelinjeN: 6606618.94, Ø: 294178.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe1bf0eac-42a5-4404-9489-89883677114dMønelinjeN: 6606641.23, Ø: 294318.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio99ee2b4c-f36c-494d-b86d-1cc9e67c95e0MønelinjeN: 6604598.69, Ø: 299520.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio51c45bf9-9b4d-4f23-89db-a9e550050678MønelinjeN: 6605242.67, Ø: 293150.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2442d505-b82d-4422-8580-831422dfb408MønelinjeN: 6613933.22, Ø: 301347.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio44c80463-3f98-41af-a6d8-9e06b12c22a1MønelinjeN: 6613952.98, Ø: 301252.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioa4600ab5-baa2-4d95-950e-126c86c1b846MønelinjeN: 6615519.04, Ø: 293822.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2b05d13f-1cd7-4791-a44f-500583a3ee94MønelinjeN: 6616150.50, Ø: 297532.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob4d76909-848e-4669-8f6e-f382e5239e39MønelinjeN: 6616844.16, Ø: 296020.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiodc6b3668-227a-493f-9110-7dc0c7809a94MønelinjeN: 6612124.75, Ø: 294645.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof96bcc5e-5d4d-485a-8afa-809dffee9ad9MønelinjeN: 6616226.15, Ø: 295629.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiocbc77286-50c2-4864-954c-0fa4e99e28bcMønelinjeN: 6614772.80, Ø: 297658.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0c0fabfd-1eab-4aa7-9934-7bae2dc3e1baMønelinjeN: 6614764.55, Ø: 297658.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio3c9db8df-263f-4c48-8991-bef178fd6697MønelinjeN: 6609374.99, Ø: 299030.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiocc672ced-d0e3-47d1-986f-0504c4b4a444MønelinjeN: 6609368.07, Ø: 299030.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio3347f5da-7981-4e92-9802-af6b94b95543MønelinjeN: 6607626.62, Ø: 288361.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4b0f7d43-970a-4238-acd5-0f70c26c9458MønelinjeN: 6607966.47, Ø: 291279.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioeb8a4083-b193-4459-aaef-0c079f6c90edMønelinjeN: 6607968.23, Ø: 291282.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio6d70f2c4-3b51-486d-8d05-a9d492368829TaksprangBunnN: 6607967.29, Ø: 291283.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio713fea50-00c3-476a-b78c-0c216d0b26f8TaksprangBunnN: 6607967.40, Ø: 291281.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5a082d8d-36b7-4b94-b59d-15563127164fTaksprangBunnN: 6607976.95, Ø: 291320.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2f1542a5-6c7d-4e1b-9477-5ca08237bdb5TaksprangBunnN: 6607966.94, Ø: 291281.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioc000db6e-02c8-48c3-a099-994b4f084037TaksprangBunnN: 6609370.54, Ø: 299030.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1f82dfb4-1568-4c9d-ae78-855577de4944TaksprangBunnN: 6612124.89, Ø: 294647.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio2619a2a4-caa8-45b5-ab31-6b9170c919e9TaksprangBunnN: 6606002.82, Ø: 293854.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioffaed14a-ab07-4632-b2ea-17294d6ca580TaksprangBunnN: 6606006.92, Ø: 293850.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio60e7a740-3f9a-479c-878e-942c47fe0bc6TaksprangBunnN: 6606011.51, Ø: 293859.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof1318768-e610-4896-b212-ef58a0868bacTaksprangBunnN: 6606008.99, Ø: 293854.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio1e0bf35a-6dfe-485b-89c8-9cb9880b5996TaksprangBunnN: 6606009.19, Ø: 293861.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioc2bc74f9-9f8a-42ba-9025-f28c65c50f0bTaksprangBunnN: 6608167.62, Ø: 290671.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob8b49f52-5f02-4df2-b08d-e92bb5857ebeTaksprangBunnN: 6606640.51, Ø: 294320.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio43434d29-1df4-47a0-8766-30196fc8b966TaksprangBunnN: 6622525.01, Ø: 301905.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9acc27ac-a48f-4446-8258-222b1341c794TaksprangBunnN: 6622526.93, Ø: 301899.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio74c4a5b2-9afe-42d5-b45e-b937be2745f7TaksprangBunnN: 6624487.35, Ø: 302242.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiofda41bbe-ae41-46c0-a458-9b8d92828a47TaksprangBunnN: 6601468.55, Ø: 290607.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiof92e8efa-433b-47d7-8ac0-a01ed9b7d633TaksprangBunnN: 6604597.92, Ø: 299521.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio73e27606-820e-4db0-ba46-25329a5689eaTaksprangBunnN: 6603481.63, Ø: 298766.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio82db3b67-0d12-4696-8246-f5678812baffTaksprangBunnN: 6604427.43, Ø: 289543.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe0847232-efa4-48bb-988e-9fdbecfd32b4TaksprangBunnN: 6604432.45, Ø: 289548.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio0682d959-e5e7-4fd5-bcb8-127667c6e107TaksprangBunnN: 6604231.29, Ø: 288220.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio60f5dbca-e150-49fe-86c6-c5a56737537dTaksprangBunnN: 6604235.34, Ø: 288218.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio525464d3-962d-4107-a7d1-a866456bfc99TaksprangBunnN: 6604233.36, Ø: 288225.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio9f8aaec7-b459-4c46-9c86-4706a75a2fd8TaksprangBunnN: 6604233.17, Ø: 288227.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioe3891461-625a-437b-b010-e84751c936e7TaksprangBunnN: 6604254.47, Ø: 288639.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4e31e69c-23da-44f6-856d-6a44b436bf24TaksprangBunnN: 6614774.38, Ø: 297655.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket