Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 4612 Sveio

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 4612 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4612_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
4612 Sveio3537f322-fe6b-4f97-b080-e66657f4995a1737404410.00N: 6616170.40, Ø: 300484.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio30ea095e-d909-4c4f-9b5c-38c1defa220d1737701540.04N: 6614897.00, Ø: 293294.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio19982b1e-3c75-415c-b371-ec0a0d6fa16c3004372510.06N: 6605655.00, Ø: 299333.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiod07ed1d8-aa20-43db-a7a5-8bb687b8ea40178826350.07N: 6608070.00, Ø: 301184.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio290e830a-29fc-485b-8b7b-88786bb297873006011190.13N: 6606071.90, Ø: 293116.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio018b6d87-b3dd-45c8-9258-4bb4b1eeae343005713070.16N: 6606105.30, Ø: 293201.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob281ba53-42dd-4205-a778-974b3f1c5da33003922400.22N: 6600695.50, Ø: 290628.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio7988fcd9-7990-4b4f-8aa6-024c25a2150d3002704310.28N: 6605894.40, Ø: 299959.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio4e50413f-3ebc-4204-9d40-9f753df3796a3005776870.28N: 6606386.50, Ø: 299368.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio07149240-8df6-4096-8c41-933c948a016d3006852690.32N: 6599882.10, Ø: 291382.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio11c88f52-b6e3-4e08-ac90-b23d028740cc3005656740.38N: 6600462.30, Ø: 290818.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveiob244cca4-efb3-4e6c-9241-cd7b56aa683b3005488380.40N: 6616962.60, Ø: 295732.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioce908046-916f-456b-84f0-f1e644cc32841737499530.40N: 6623342.00, Ø: 301068.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio55fc3bf6-243b-4ec4-8882-89875535aa591737228770.43N: 6604255.00, Ø: 288681.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio5c468b4e-b6fe-4e54-82f2-be9a944854733006722860.49N: 6624345.50, Ø: 302159.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveioff0939cc-b17a-4501-a62d-f92c9a9a8e643006917350.62N: 6606562.10, Ø: 293550.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio733c1ea7-3186-47bc-8711-a0d09411c4dc1737409800.67N: 6615067.00, Ø: 301580.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio80a0ad24-b035-489a-ba50-dd5b6ff020993006737060.68N: 6601283.10, Ø: 289914.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4612 Sveio6538e0c6-e74b-4662-83f3-bb96b508ad213000440780.91N: 6612798.70, Ø: 292207.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket