Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4613 Bømlo

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4613 BømlobygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4613 BømlobygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4613 BømlobygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4613 BømlobygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4613 BømlobygningspunktAnnenBygning15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4613 BømloannenBygningStor16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4613 BømlobygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4613 BømlobygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4613 BømlobygningslinjerBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil