Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4614 Stord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4614 StordbygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4614 StordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4614 StordbygningVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4614 StordbygningVann0 HTML-Rapport
4614 StordbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4614 StordannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4614 StordbygningTiltak0 HTML-Rapport
4614 StordbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4614 StordbygningslinjerBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil