Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4615 Fitjar

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4615 FitjarbygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4615 FitjarbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarbygningspunktAnnenBygning24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarannenBygningStor16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarbygningTiltak22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil