Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4615 Fitjar

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4615 FitjartraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarvegavgrensningVegnett3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarvegnettVegref10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4615 FitjarvegMedium12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil