Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4616 Tysnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4616 TysnesbygningDyrkamark6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4616 TysnesbygningVeg0 HTML-Rapport
4616 TysnesbygningVann0 HTML-Rapport
4616 TysnesbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesbygningspunktBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil