Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4616 Tysnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4616 TysnestraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
4616 TysnesvegavgrensningVegnett14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4616 TysnesvegMedium28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil