Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4617 Kvinnherad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4617 KvinnheradbygningDyrkamark73 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4617 KvinnheradbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4617 KvinnheradannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradbygningTiltak16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradbygningslinjerBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil