Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4617 Kvinnherad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4617 KvinnheradtraktorvegOverlapperVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradVegnett_uten_flate12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradvegavgrensningVegnett25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradvegnettVegref22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4617 KvinnheradvegMedium124 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil