Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4618 Ullensvang

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4618 UllensvangbygningDyrkamark159 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangbygningTakoverbygg15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangbygningVeg20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangbygningVann19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangbygningspunktAnnenBygning71 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangannenBygningStor72 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangbygningspunktBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4618 UllensvangbygningslinjerBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil