Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4619 Eidfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4619 EidfjordbygningDyrkamark12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4619 EidfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4619 EidfjordbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4619 EidfjordbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4619 EidfjordbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4619 EidfjordannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4619 EidfjordbygningTiltak45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4619 EidfjordbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4619 EidfjordbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil