Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4620 Ulvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4620 UlvikbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4620 UlvikbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4620 UlvikbygningVeg0 HTML-Rapport
4620 UlvikbygningVann0 HTML-Rapport
4620 UlvikbygningspunktAnnenBygning43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4620 UlvikannenBygningStor38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4620 UlvikbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4620 UlvikbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4620 UlvikbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil