Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4621 Voss

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4621 VossbygningDyrkamark200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossbygningVeg16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossbygningspunktAnnenBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossannenBygningStor81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossbygningspunktBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossbygningslinjerBygning130 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil