Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4621 Voss

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4621 VosstraktorvegOverlapperVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossVegnett_uten_flate6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossvegavgrensningVegnett109 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossvegnettVegref24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4621 VossvegMedium200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil