Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4622 Kvam

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4622 KvambygningDyrkamark36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvambygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvambygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvambygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvambygningspunktAnnenBygning33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvamannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvambygningTiltak29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvambygningspunktBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4622 KvambygningslinjerBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil