Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4623 Samnanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4623 SamnangerbygningDyrkamark10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerbygningVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerbygningspunktAnnenBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerbygningTiltak19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4623 SamnangerbygningslinjerBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil