Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4624 Bjørnafjorden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4624 BjørnafjordenbygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4624 BjørnafjordenannenBygningStor31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenbygningslinjerBygning37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil