Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4624 Bjørnafjorden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4624 BjørnafjordentraktorvegOverlapperVeg22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
4624 BjørnafjordenvegavgrensningVegnett51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenvegnettVegref26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4624 BjørnafjordenvegMedium128 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil