Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4625 Austevoll

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4625 AustevollbygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4625 AustevollbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4625 AustevollbygningVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4625 AustevollbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4625 AustevollbygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4625 AustevollannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4625 AustevollbygningTiltak13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4625 AustevollbygningspunktBygning44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4625 AustevollbygningslinjerBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil