Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4626 Øygarden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4626 ØygardenbygningDyrkamark12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4626 ØygardenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4626 ØygardenbygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4626 ØygardenbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4626 ØygardenbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4626 ØygardenannenBygningStor123 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4626 ØygardenbygningTiltak24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4626 ØygardenbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4626 ØygardenbygningslinjerBygning169 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil